Voorwaarden

Links.

Ik plaats op deze website links naar websites van derden. Dit zijn, in de meeste gevallen, Nederlandse of Belgische sites. Ik kan de juistheid en volledigheid van de informatie op die websites echter niet voor de volle 100% garanderen. Deze websites staan niet onder mijn controle en kunnen op elk moment door de eigenaar(s) worden gewijzigd of verwijderd. Het opnemen van links impliceert niet noodzakelijkerwijs aanbevelingen of goedkeuring van de geuite standpunten. Ik kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste of onvolledige informatie uit andere bronnen.

Inhoud.

De inhoud van deze website is met de grootste zorg samengesteld. Ik zal de informatie op deze site regelmatig controleren en indien nodig bijwerken. Ik kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd juist en volledig is. Ik aanvaard dan ook geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden en er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze website. Hoewel ik ernaar streef om de informatie correct en up-to-date te houden, geef ik geen garanties of verklaringen van welke aard dan ook, impliciet of expliciet, over de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, volledigheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de inhoud van mijn website.

Technisch.

Ik doe er alles aan om deze site technisch in goede staat en online te houden. Ik neem echter geen verantwoordelijkheid voor en ben niet aansprakelijk voor het niet beschikbaar of onleesbaar zijn van de site vanwege technische problemen.

Aansprakelijkheid.

In geen geval zal ik aansprakelijk zijn voor enige schade zoals bijvoorbeeld indirecte schade, gevolgschade of verlies voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van deze site. Ik aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het toepassen, gebruiken, lezen of verspreiden van informatie op deze website of die voortvloeit uit technische gebreken. Het gebruik van gegevens en informatie is geheel voor risico van de lezers.